Ga naar hoofdinhoud

VERKLARING OP EER

Bij het bestellen van tickets voor de productie “JAMES, DE MUSICAL” gaat u en uw gezelschap akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

Als toeschouwer van de productie verklaart u

· Op de dag van opname in het bezit te zijn van een Covid Safe Pass, attest van volledige vaccinatie (minstens 14 dagen geleden), of een negatieve PCR-test (binnen 48u);

· Alle door de overheid opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus strikt na te leven (ook in de privésfeer);

· In de periode van 14 dagen voor tv-opname geen Covid-19 symptomen te hebben vertoond (hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaakzin, ademhalingsproblemen);

· De verantwoordelijke voor de productie onmiddellijk te melden wanneer u, tijdens of na de tv-opname, een (of meerdere) sympto(o)m(en) van COVID-19 vertoont;

· Dat u hebt kennis genomen van de COVID-19 richtlijnen, en u uitdrukkelijk erkent dat u ze ten alle tijde zal naleven om het risico op verspreiding van COVID-19 bij de productie te beperken.