Ga naar hoofdinhoud
Shalom Allemaal!

Shalom Allemaal! Woordenlijst

 • Bar mitswa = religieuze meerderjarigheid van joodse jongen 
 • Challe - challa = gevlochten sjabbatbrood 
 • Chamets - chometz - chametz = voedsel dat gegist deeg bevat 
 • Chassidisch - chassidisme = ultra-orthodoxe stroming jodendom
 • Doula = vrouw die ondersteuning biedt bij zwangerschap
 • Eroev = omheining woongebied waarbinnen voorwerpen gedragen mogen worden tijdens de sjabbat
 • Etrog = citrusvrucht gebruikt bij Soekot
 • Goj = niet-jood
 • Kasjeren = ritueel geoorloofd maken
 • Keppel - kippa = hoofddeskel joodse man
 • Koosjer - kosher = ritueel geoorloofd
 • Latkes = gefrituurde aardappelkoekjes
 • Lechajim - lechaim = proost 
 • Loelav = palmtak of plantenbundel voor Soekot
 • Matze - matse = plat brood dat niet gerezen is
 • Mezoeza, mezoezot (mv) = tekstkoker aan deurpost
 • Mikwe - mikwa = ritueel bad
 • Minjan = quorum van 10 mannen voor bepaalde gebeden
 • Misjna = leer, verzameling joodse wetten
 • Pesach = joods paasfeest
 • Rabbijn = joodse geleerde
 • Seder - seider = maaltijd op eerste avond Pesach
 • Sederavond - seideravond = eerste avond Pesach
 • Sjabbat - sabbat - sjabbes - Shabbat = joodse rustdag 
 • Soeka = loofhut
 • Sjavoeot = joodse wekenfeest zeven weken na Pesach
 • Shalom - sjalom = vrede
 • S'chach - schach = dak soeka
 • Sjtreimel - shtreimel = joodse bonten hoed
 • Sjabbeslamp = speciale lamp voor tijdens sjabbat
 • Talmoed = gezaghebbend joods boek met commentaren
 • Tefillien - tefillin = gebedsriemen
 • Thora - Tora - Torah = joodse bijbel
 • Toivelen = ritueel reinigen
 • Talliet = vierkante gebedsdoek
 • Tsitsit - tzitzis - tzitzit = franjes van gebedsdoek